TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 26. týdnu 2016

Praha, 1. července 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala a schválila aktualizovaný plán nosných činností ČTÚ na 2. pololetí 2016. V oblasti analýz relevantních trhů byl doplněn o test tří kritérií velkoobchodního trhu služeb širokopásmového přístupu k sítí Internet prostřednictvím mobilních sítí, v oblasti správy kmitočtového spektra pak nově o přezkum důvodů omezení práv v pásmech 420, 450 a 900 MHz.

Dále byla Rada informována o stavu plnění úkolů vyplývajících ze Strategie správy rádiového spektra, o stavu realizace projektů ČTÚ a o přípravě právních předpisů, které mohou mít dopad do činnosti úřadu.

Členové Rady také vyslechli informaci o včasném předání dat z geografického sběru ministerstvu průmyslu a obchodu pro účely přípravy Národního plánu rozvoje sítí nové generace. ČTÚ prostřednictvím svého systému pro elektronický sběr dat oslovil 2200 podnikatelů, kteří v průběhu roku 2015 poskytovali služby přístupu k internetu.

O dalších aktivitách regulátora bude ČTÚ informovat v pravidelné měsíční monitorovací zprávě.

Soubory ke stažení
Top