TISKOVÁ ZPRÁVA Technický plán přechodu včera schválila vláda

Na svém včerejším jednání schválila vláda na základě návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Technický plán přechodu (TPP), který sestavil Český telekomunikační úřad. Podle aktuální verze TPP bude analogové televizní vysílání v České republice vypnuto k 11. 11. 2011, s výjimkou 2 regionů; Zlínska a Jesenicka, kde bude analogové vysílání kvůli technickým problémům ukončeno až k 30. 6. 2012). Přechod na digitální vysílání bude probíhat postupně po jednotlivých ucelených oblastech.

Technický plán přechodu nabude účinnosti poté, co bude publikován ve Sbírce zákonů, to by mělo být v polovině května. Poté začne běžet 90ti denní lhůta, v které budou mít provozovatelé televizního vysílání a operátoři digitálních sítí možnost, aby se k harmonogramu digitalizace přihlásili. Stávající komerční televize Nova a Prima by za to měly získat každá po jedné kompenzační licenci pro další celoplošně šířený celostátní program.

Jednotlivé televize se také budou muset domluvit s operátory multiplexů na podmínkách zařazení jejich programu do konkrétní sítě, především pak na ceně za šíření signálu. „Případné spory (např. o cenu) mezi operátory sítí a provozovateli vysílání bude řešit Český telekomunikační úřad“ uvedl předseda Rady ČTÚ, Pavel Dvořák.

Technický plán přechodu stanovuje lhůty, podmínky a způsob postupu během procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání v České republice. V dokumentu jsou obsaženy podmínky a postupy při ukončování analogového vysílání v jednotlivých oblastech republiky. Tomu samozřejmě předchází zahajování digitálního vysílání v dané oblasti a po určitou dobu souběžné analogové a digitální televizní vysílání. Nejde tedy jen o stanovení konečných termínů vypnutí analogového šíření, ale o celý souhrn provázaných termínů, podmínek a navazujících lhůt.

Přechod z dosavadního zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální je v současné době už odstartován. Digitální televizní vysílání je již možné sledovat v Praze, Brně, Ostravě a také na Domažlicku a Ústecku.

Přechod na digitální vysílání přinese divákům rozšíření programové nabídky a zlepšení technické kvality televizního přenosu obrazu spolu s podstatně širším využitím možností doplňkových datových služeb.

PhDr. Petra Zindulková v. r.        
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Českého telekomunikačního úřadu   

Praha 29. dubna 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2008

Soubory ke stažení
Top