TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Evropská komise zveřejnila dne 19. března 2008 svojí 13. Implementační zprávu o implementaci regulačního rámce, hodnotící vývoj na trhu elektronických komunikací, regulaci a její dopady na trh za rok 2007. V této zprávě byly ve vztahu k České republice v souvislosti s hodnocením přenositelnosti telefonních čísel mezi mobilními operátory uvedeny, vedle údajů o počtech přenesených mobilních čísel (včetně procentního vyjádření), i informace o ceně 20,92 EUR (tj. 576,- Kč po přepočtu dle kurzu použitého Komisí) za přenesené číslo s tím, že jde o cenu nad evropským průměrem. Výše této ceny byla následně již v některých tiskových reakcích prezentována jako důvod relativně nižšího počtu přenášených mobilních čísel v České republice.

K této informaci Český telekomunikační úřad uvádí, že v daném případě se nejedná o cenu pro koncového uživatele služeb mobilních operátorů, ale jde o cenu hrazenou mezi operátory navzájem. Zájemce o přenesení čísla však v současné době (stejně jako v roce 2007) hradí mobilnímu operátoru za přenesení svého čísla cenu max. ve výši 1,- Kč (bez DPH). V některých případech mobilní operátor poplatek za přenesení čísla od koncového uživatele nevyžaduje vůbec.

Podle názoru ČTÚ proto nelze cenu uvedenou ve zprávě Komise za přenesení mobilních telefonních čísel hodnotit jako bariéru bránící využití služby přenesení mobilních telefonních čísel. ČTÚ v této souvislosti považuje za relevantní spíše skutečnost, že nabídky jednotlivých operátorů jsou mnohdy pro koncového uživatele málo transparentní a vzájemně se neodlišují natolik, aby byly pro zájemce o přenesení mobilního čísla dostatečně atraktivní.

PhDr. Petra Zindulková v. r.        
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Českého telekomunikačního úřadu    

Praha 20. března 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2008

Soubory ke stažení
Top