TISKOVÁ ZPRÁVA: Společné prohlášení BEREC a EK k síťové neutralitě v aktuální krizové situaci

19. března 2020 – Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Evropská komise (EK) dnes vydali společné prohlášení v souvislosti se zvýšenými nároky na připojení k internetu kvůli pandemii Covid-19 s ohledem na pravidla síťové neutrality

BEREC a EK dnes uveřejnili prohlášení s ohledem na možné budoucí problémy s kapacitou sítí. Jelikož opatření omezující setkávání lidí v sobě nesou také zvýšené nároky na objemy aktivit realizovaných přes internet, jako je online vyučování nebo práce z domova, vzrostla poptávka po kapacitě připojení a přenosů.

Jakkoliv zvýšená potřeba datových přenosů zatím nevedla k obecnému přetížení sítí, nároky na datový provoz stále rostou.

Dle prohlášení, telekomunikační operátoři, poskytovatelé obsahu a aplikací a koncoví uživatelé mohou přispět k bezproblémovému fungování internetu během tohoto období krize.
Proto, EK a BEREC vyzývají občany, aby internet využívali zodpovědně, zejména aby využívali taková nastavení jejich zařízení, která snižují nároky na spotřebu dat; dále vyzývají poskytovatele obsahu a aplikací, aby spolupracovali s telekomunikačními operátory a zvážili dočasnou úpravu pro propustnost přenosů videa.

BEREC a EK nicméně potvrdili, že jsou připraveny nadále hájit dodržování Nařízení o síťové neutralitě (EU) 2015/2120,  které v principu zakazuje operátorům blokovat, zpomalovat nebo upřednostňovat určitý provoz v síti v jiných než pouze výjimečných a odůvodněných případech.

Podle zmíněného nařízení mohou být taková opatření učiněna i pro případ hrozícího přetížení sítě a ke zmírnění dopadů výjimečného a dočasného přetížení sítě, a to vždy za podmínky, že v rámci jedné kategorie služeb je provoz řízen stejně. To platí i v současné situaci, kdy se operátoři mohou opřít o tuto výjimku, pokud budou jimi uplatněná opatření nezbytná pro řešení či odvrácení přetížení sítě a budou uplatněna pouze po dobu nezbytně nutnou.

Prohlášení shrnuje, co je potřeba dělat v případě (hrozícího) přetížení sítě:

Jelikož jde o výjimku z Nařízení, musí být možnost opatření pro řízení provozu vykládána restriktivně. Operátoři by proto měli zvážit:

  • zda jsou přenosy mnohem větší než obvykle a zda by bez zvažovaných opatření byli negativně ovlivněni uživatelé přetížením sítě;
  • zda je takové přetížení výjimečné, tj. zda i v případě uplatnění nejvyšších možných standardů správy sítě, vede k nepředvídatelným a neodvratitelným výsledkům; a
  • zda jsou zvažovaná opatření přiměřená vzhledem k daným problémům, omezená na nezbytnou dobu a shodná pro shodné kategorie provozu.

BEREC a EK budou aktuální situaci průběžně monitorovat a vyhodnocovat.

Soubory ke stažení
Top