TISKOVÁ ZPRÁVA: Rada ČTÚ projednala stanovisko ve sporu o velkoobchodní cenu za mobilní data

Praha, 29. května 2020 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala stanovisko ve sporu o velkoobchodní cenu za mobilní data mezi společnostmi Český bezdrát s.r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost T-Mobile nezohlednila ve velkoobchodní ceně vývoj vlastních nabídek na maloobchodním mobilním trhu. Stanovisko bude zároveň postoupeno Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Rada projednala stanovisko připravené Úřadem podle § 80 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích ve sporu o velkoobchodní cenu za mobilní data mezi společnostmi Český bezdrát a T-Mobile. Úřad spor vyhodnotil a dospěl k závěru, že nemá pravomoc jej závazně rozhodnout. A jelikož strany nejsou ochotny dojít ke vzájemné dohodě o změně cen, vydává Úřad stanovisko se závěrem, že společnost T-Mobile nezohlednila ve velkoobchodní nabídce vývoj vlastních cen na maloobchodním mobilním trhu, které za období trvání smlouvy se společností Český bezdrát významně poklesly.

Tímto postupem společnost T-Mobile znemožňuje virtuálním operátorům efektivně působit na trhu, a účinně tak rozvíjet konkurenci. To má negativní dopad na uživatele služeb. Úřad proto ve stanovisku konstatuje, že je pro další působení virtuálního operátora na trhu potřeba vzniklou disproporci mezi poklesem maloobchodních a ustrnutím velkoobchodních cen odstranit. Úřad v souladu s § 128 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích předá výsledek dosavadních jednání v podobě vydaného stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu

Soubory ke stažení
Top