TISKOVÁ ZPRÁVA Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu v čele s jejím předsedou Vítězslavem Jandákem dnes navštívila ČTÚ. Předseda Rady ČTÚ, Pavel Dvořák, přítomné zástupce Komise podrobně seznámil s Technickým plánem přechodu a souvisejícími činnostmi a dalšími aktivitami ČTÚ ve věci digitalizace zemského televizního vysílání. Oba předsedové se dohodli na pravidelných setkáváních, jejichž smyslem bude oboustranná výměna informací o postupu přechodu na digitální vysílání.

Stála komise pro sdělovací prostředky se problematikou digitalizace podrobně zabývá, v této souvislosti vyzvala vládu České republiky, aby co nejdříve dokončila projednávání Technického plánu přechodu a umožnila tak fakticky zahájení procesu digitalizace. Dále požádala Českou televizi, aby jako zadavatel výběrového řízení na veřejnoprávní multiplex rozšířila zadání i na technologii MPEG4 (doplnění možnosti výstavby veřejnoprávního multiplexu ve formátu MPEG4).

PhDr. Petra Zindulková v. r.         
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Českého telekomunikačního úřadu    

Praha 10. dubna 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2008

Soubory ke stažení
Top