TISKOVÁ ZPRÁVA Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu se setkal se zástupci společnosti Qualcomm

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu PhDr. Pavel Dvořák, CSc. se dnes, za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání, setkal se zástupci společnosti Qualcomm.

Zástupci společnosti Qualcomm seznámili účastníky setkání se svými názory na otázky technologické neutrality ve vztahu k mobilní televizi.

Součástí prezentace společnosti Qualcomm byly také názory na problematiku digitální dividendy.

Ing. Břetislav Janík v. r.          
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Českého telekomunikačního úřadu    

Praha 30. dubna 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2008

Soubory ke stažení
Top