TISKOVÁ ZPRÁVA o kontrole stavu pokrytí signálem a zajištění služeb sítí UMTS společnostmi T-Mobile Czech Republic a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o. na území Hlavního města Prahy

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) provedl v průběhu února a března 2006 kontrolu stavu pokrytí území Hlavního města Prahy signálem UMTS a zajištění poskytování služeb v průběhu výstavby sítí UMTS společností T-Mobile Czech Republic a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o. Měření bylo provedeno v 751 měřících místech vybraných tak, aby s ohledem na členitost terénu a charakter městské zástavby bylo dosaženo objektivních výsledků.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. poskytuje službu vysokorychlostního připojení k internetu - Internet 4G a zajišťuje pokrytí území Hlavního města Prahy.

Společnost Eurotel Praha, spol. s r. o. poskytuje službu Eurotel Video volání a službu Eurotel Internet a zajišťuje pokrytí území Hlavního města Prahy.

Úřad provedenou kontrolou zjistil, že přestože obě společnosti mají rozhodnutím Úřadu o přídělu rádiových kmitočtů uloženo zajistit pokrytí 90 % území Hlavního města Prahy signálem UMTS
do 1. ledna 2007, splňují tuto povinnost prakticky již v současné době.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v.r.     
předseda                    
Rady Českého telekomunikačního úřadu

Praha  9. června 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2006

Soubory ke stažení
Top