TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 8/2019

Praha, 15. srpna 2019 – Novela zákona o elektronických komunikacích, která zkrátila maximální délku výpovědní doby smluv s operátory na 30 dní, platí už téměř dva roky. Výsledky kontrol ale ukazují, že ne všichni operátoři pravidla dodržují. Upozorňuje na to dnes vydaná monitorovací zpráva.

Nová pravidla se přitom vztahují nejen na smlouvy uzavřené po účinnosti novely, ale i na dříve uzavřené kontrakty. V případě, kdy účastník požádá současně s podáním výpovědi o přenesení čísla k jinému operátorovi, zkracuje se výpovědní doba nejvýše na 10 dnů. ČTÚ žádá všechny dotčené zákazníky, kteří se setkali s postupem operátora v rozporu s těmito zákonnými pravidly, aby jej o zjištěných nesrovnalostech informovali.

Problematice výpovědí se monitorovací zpráva věnuje rovněž v příloze přinášející detailní přehled stížností a dotazů, které ČTÚ řešil ve II. čtvrtletí. Firemní zákazníci si často neuvědomují, že předčasné ukončování smluv na dobu určitou nebo jejich automatické prodlužování u nich neprobíhá ve stejném režimu jako u spotřebitelů. Oproti nim u podnikatelů zákon nelimituje maximální výši smluvní pokuty při předčasném ukončení smlouvy, ani nenařizuje operátorům povinnost firemního zákazníka dopředu informovat o automatickém prodloužení smlouvy a vyžádat si jeho souhlas s tímto prodloužením.

Monitorovací zpráva se také věnuje připomínkám Evropské komise k Testu tří kritérií trhu mobilních služeb. Komise přes některé výhrady nepovažuje kroky ČTÚ za překážku pro vnitřní trh, proto nezahájila tzv. druhou fázi. ČTÚ tedy pokračuje v krocích vedoucích k rozšíření seznamu relevantních trhů o velkoobchodní trh mobilních služeb a připomínky Komise hodlá využít i v rámci přípravy vlastní analýzy.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top