TISKOVÁ ZPRÁVA ke druhému zasedání výběrové komise pro výběrové řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Dne 1. srpna 2006 se na Českém telekomunikačním úřadu (dále jen „Úřad“) konalo druhé zasedání výběrové komise pro výběrové řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby.

Výběrová komise projednala výsledky hodnocení přihlášek společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. předložených do výběrového řízení a v nich obsažených nabídek. O vyhodnocení nabídek do výběrového řízení uvedených společností zpracovala výběrová komise Závěrečnou zprávu, kterou spolu s dokumentací výběrového řízení předala Úřadu k dalšímu postupu podle § 39 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích.

Ing. Marek Ebert v. r.  
předseda výběrové komise

Praha 1. srpna 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2006

Soubory ke stažení
Top