TISKOVÁ ZPRÁVA k rozhodnutí ČTÚ o výběru nejvhodnějších žádostí pro udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy

TISKOVÁ ZPRÁVA k rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o výběru nejvhodnějších žádostí pro udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHzve vymezeném geografickém území - území Prahy

V návaznosti na doporučení řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy, obsažené ve zprávě řídícího výboru o posouzení a hodnocení žádostí do výběrového řízení, předané po třetím zasedání řídícího výboru dne 25. března 2004 Českému telekomunikačnímu úřadu, rozhodl Český telekomunikační úřad o výběru žádostí následujících společností pro udělení telekomunikačních licencí:

Telenor Networks, s. r. o.,
BroadNet Czech, a. s.,
STAR 21 Networks, a. s.

Ing. David Stádník v. r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 7. dubna 2004

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
Odbor informatiky - Public Relations,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet:

&copy IV/2004

Soubory
tz082004.pdf(35.51 KB)
Top