TISKOVÁ ZPRÁVA k průběhu výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS

Dne 16. července si Zadávací dokumentaci pro první stupeň výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS vyzvedli všichni stávající provozovatelé sítí GSM...

V Praze dne 20. července 2001

Dne 16. července si "Zadávací dokumentaci pro první stupeň výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS" vyzvedli všichni stávající provozovatelé sítí GSM, tj. Český mobil a.s., Eurotel Praha, spol. s r. o. a RadioMobil, a.s.

V souladu se zadávací dokumentací se dne 20. července 2001 uvedené společnosti zúčastnily informační schůzky s ČTÚ, na které byly zodpovězeny jejich dotazy týkající se výběrového řízení.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Pavla Krauskopfová,
tajemnice předsedy ČTÚ,
tel: 02 24004 751,
fax: 02 24004 811,
e-mail: krauskopfovap@ctu.cz

Top