TISKOVÁ ZPRÁVA k předkládání přihlášek do výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby a k prvnímu zasedání výběrové komise

Dne 28. července 2006 se na Českém telekomunikačním úřadě konalo za účasti notářky předkládání přihlášek zájemců o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby.

Poskytovatelé, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení, budou povinni zajistit plnění jim uložených povinností takovým způsobem, aby osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám byl umožněn výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu.

Ve stanovené lhůtě předložily svoje přihlášky společnosti:
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
T – Mobile Czech Republic a.s.,
Vodafone Czech Republic a.s.

Na předkládání přihlášek navázalo první zasedání výběrové komise. Výběrová komise schválila dokumenty upravující její činnost, za účasti notářky provedla otevření obálek s předloženými přihláškami a posoudila, zda přihlášky splňují požadavky stanovené na účastníka výběrového řízení.

Ing. Marek Ebert v. r.   
předseda výběrové komise

Praha 28. července 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2006

Soubory ke stažení
Top