TISKOVÁ ZPRÁVA k 5. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS

Dne 19. listopadu t.r. se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadu 5. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS.

V Praze dne 19. listopadu 2001

Dne 19. listopadu t.r. se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadu 5. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS.

V rámci svého zasedání řídící výbor posoudil informaci o současném stavu druhého stupně výběrového řízení. Dále projednal návrhy odpovědí na otázky vznesené zájemci o účast v aukci, které budou podle podmínek výběrového řízení zveřejněny na webové stránce ČTÚ.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Pavla Krauskopfová, tajemnice předsedy ČTÚ,
tel: 02 24004 751,
fax: 02 24004 811,
e-mail: krauskopfovap@ctu.cz

Top