TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2016

Praha, 4. května 2017 – V sítích mobilních operátorů v loňském roce bylo přeneseno 88 petabajtů[1] dat. To je o 65 % více než za rok 2015. Každý z koncových uživatelů využívajících datové služby průměrně za měsíc přenesl 864 MB[2] dat. Vyplývá to z dat, která ČTÚ zveřejnil v rámci Výroční zprávy za rok 2016. Tento výsledek umožnil i významný rozvoj sítí LTE mobilními operátory v posledních dvou letech.

Český telekomunikační úřad v roce 2016 soustředil své aktivity především do podpory rozvoje hospodářské soutěže, a to konkrétně na rozvoj komunikační infrastruktury a služby vysokorychlostního přístupu k síti internet. Výsledkem této aktivity bylo provedení uceleného mapování NGA infrastruktury, aukce kmitočtů, kterou ČTÚ úspěšně realizoval na kmitočty z pásem 1,8 GHz a 2,6 GHz a dokončení přípravy aukce kmitočtů z pásma 3,6 - 3,8 GHz vyhlášené v březnu 2017.

Na trhu v roce 2016 působilo celkem 157 virtuálních operátorů, kteří v rámci elektronického sběru dat vykázali faktické poskytování služby. Jejich podíl dosahoval na maloobchodním trhu 7 %. Po očištění od podílu tří majetkově propojených virtuálních operátorů (jedná se o společnosti COOP Mobil [Vodafone], O2 Family [O2] a Tesco Mobile ČR [O2]) měli zbývající virtuální operátoři na maloobchodním trhu podíl 3,4 %. Situace na trhu virtuálních operátorů a datových služeb vedly ČTÚ opětovně k zahájení procesu zpracování testu tří kritérií, který je nutným předpokladem pro zvážení možnosti regulace daného velkoobchodního trhu.

Dále klesal počet přenesených čísel v mobilních sítích. V loňském roce zákazníci přenesli 418 100 čísel. Pokračoval tak nepříznivý trend započatý novelou zákona o elektronických komunikacích účinnou od prosince 2014, která významně oslabila postavení spotřebitelů a zkomplikovala možnost rychle změnit svého operátora. Svoji roli sehrálo i uplatňování dlouhých výpovědních lhůt při přenosu čísla.

ČTÚ loni vydal celkem 118 440 rozhodnutí ve sporech v oblasti služeb elektronických komunikací, většina z toho (67 192) se týkala sporů o zaplacení ceny za služby. Nově bylo zahájeno 67 tisíc správních řízení. Úřad tak rozhodl téměř dvakrát více sporů, než kolik nových návrhů obdržel. Dále se tím snižuje objem nerozhodnutých věcí, se kterými se ČTÚ v minulosti potýkal v důsledku nedokončeného přechodu této agendy na obecné soudy.

V loňském roce ČTÚ také dále rozvíjel projekt Telekomunikační akademie. Ta je určena zejména seniorům a vychází z potřeb, které se prolínají běžným životem spotřebitele. ČTÚ chce v rámci této aktivity pomoci nejohroženější skupině spotřebitelů lépe se orientovat ve složité problematice telekomunikací. V rámci Telekomunikační akademie předáváme účastníkům ryze praktické zkušenosti, které vychází z reálných případů, jimiž se úřad v oblasti ochrany spotřebitele zabývá.

Na příjmové straně rozpočtu ČTÚ v roce 2016 vykázal 4,372 mld. Kč, na straně výdajové 709 mil. Kč. Podstatnou část nedaňových příjmů obstaraly výnosy z aukce kmitočtů (2,643 mld. Kč).

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2016 je ke stažení zde.


[1] 1 PB (petabajt) = 1015 bajtů

[2] opraveno dne 15. 5. 2017, původní verze tiskové zprávy uváděla chybný údaj 573 MB.

Soubory ke stažení
Top