TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ bude nově dohlížet na online platformy a vyhledávače

Praha, 15. 02. 2023 – Český telekomunikační úřad nově převezme dozor nad online zprostředkovatelskými službami a internetovými vyhledávači. Novelu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti dnes schválil Senát Parlamentu ČR. Nyní poputuje k podpisu prezidenta. Hlavním cílem novely je vytvoření férovějšího prostřední a rovnějších podmínek ve vztahu mezi poskytovateli online zprostředkovatelských služeb a podnikateli, kteří těchto služeb využívají. To by mělo vést i k lepšímu fungování evropského digitálního trhu.

Novela zákona vznikla z důvodu adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb, známého pod zkratkou „P2B nařízení“.

Díky novele zákona získají zejména menší podnikatelé snadnější přístup ke spotřebitelům prostřednictvím online zprostředkovatelských služeb, účinnější možnosti nápravy a řešení sporů s poskytovateli těchto služeb. Konkurenční, spravedlivé a transparentní online prostředí má pak zásadní význam i z hlediska podmínek pro spotřebitele.

„Úřad je na výkon nových pravomocí připraven a chápe je jako výzvu posunout se vpřed směrem k digitální agendě. Již jsme zřídili nové oddělení dozoru specializovaných agend. Jeho počátečním úkolem je zejména správně nastavit postupy pro řešení konkrétních podnětů na porušení zákona, následně provádět kontroly obchodních podmínek, šetřit jednotlivé případy, uveřejňovat rozhodnutí a případně udělovat pokuty,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top