TISKOVÁ ZPRÁVA: Český telekomunikační úřad zahájil sběr dat pro srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací

Praha, 18. ledna 2021 - Český telekomunikační úřad dnem 18. ledna 2021 zahájil sběr dat od podnikatelů provozujících služby elektronických komunikací pro účely provozování srovnávacího nástroje cen a kvality těchto služeb. 

Pro podnikatele je odevzdání dat povinné podle § 66a odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, konkrétní povinnosti upravuje prováděcí vyhláška č. 582/2020. Nástroj přispěje k větší transparentnosti a porovnatelnosti služeb elektronických komunikací pro spotřebitele a napomůže jim k výběru nejvhodnější služby. Sběr dat započal první fází, rozesíláním výzvy k registraci, která proběhne od 18. do 22. ledna 2021.

Podnikatelé, poskytující mobilní tarify a předplacené služby, mobilní internet, internet v pevném místě, volání v pevném místě či placenou televizi, obdrží automaticky vygenerovaný mail s unikátními odkazy pro registraci do systému srovnávacího nástroje. Registrovat se půjde i bez e-mailu na adrese https://srovnavac.ctu.cz/registrace, v tomto případě bude však nutno na ČTÚ přesně definovanými způsoby zaslat podepsaný formulář.

Data bude možno vyplnit po úspěšné registraci a aktivaci uživatelského účtu. Informace k mobilním službám předají podnikatelé do konce ledna 2021, ke všem ostatním službám pak do konce března 2021. Poskytovatelé mobilních služeb proto obdrží informační e-maily jako první již 18. ledna 2021.

Více informací zde.

Za tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top