TISKOVÁ ZPRÁVA č. 14/2005 Bezšňůrové telefony 8213; od příštího roku bude možné používat již jen některé

Český telekomunikační úřad na své internetové stránce a v Telekomunikačním věstníku již několikrát opakovaně upozorňoval na to, že ke konci roku 2005 budou uživatelé muset ukončit využívání některých druhů bezšňůrových telefonů. Vzhledem k tomuto blížícímu se termínu Český telekomunikační úřad znovu informuje veřejnost o důvodech tohoto opatření i o tom, o jaké přístroje se jedná.

Během vývoje bezšňůrových telefonů bylo postupně využíváno několik kmitočtových pásem. Pásma CT1, CT1+ a CT2 využívají kmitočty v rozmezí 860 až 960 MHz, zpravidla v těsném sousedství kmitočtů pro mobilní telefony. V důsledku rozvoje mobilní telefonie bylo rozhodnuto postupně tato pásma uvolnit ve prospěch mobilních sítí GSM. Přístroje dovezené z Ameriky a z Asie v České republice nelze používat, protože využívají odlišné kmitočty a způsobují rušení mobilních telefonů GSM. Evropskými zeměmi byl proto dohodnut společný postup při uvolňování kmitočtových pásem dosud používaných uvedenými bezšňůrovými telefony. V návaznosti na tuto celoevropskou dohodu vydal Český telekomunikační úřad rozhodnutí, na základě kterého se od 1. ledna 2003 přístroje v pásmech CT1, CT1+ a CT2 nesměly v České republice uvádět na trh. Všeobecné oprávnění č. VO-R/21/08.2005-33, které umožňuje provozování těchto přístrojů a podle nového zákona o elektronických komunikacích nahradilo dosavadní generální licenci č. GL–18/2000, má platnost pouze do 31. prosince 2005 a po tomto datu již nebude obnoveno. To znamená, že provoz těchto přístrojů od 1. ledna 2006 nebude možný.

Od 1. ledna 2006 proto bude možno v České republice využívat pouze bezšňůrové telefony pracující v pásmech:

― CT0-CZ na kmitočtech 31 a 40 MHz. Pro telefony v pásmu CT0 je typická teleskopická (vysouvací) anténa na přenosné části. Telefony v tomto pásmu využívají poměrně zastaralou technologii a neumožňují žádnou ochranu proti odposlechu.

― DECT na kmitočtech 1880–1900 MHz, vyhrazených pro tento účel. Telefony umožňují přenos hlasu i dat, hovor nelze díky digitálnímu přenosu jednoduše odposlouchávat. Standard DECT je v současnosti jediný perspektivní standard pro bezšňůrové telefony.

Jak uživatelé poznají, zda jejich bezšňůrový telefon pracuje v pásmu CT1, CT1+ nebo CT2 a budou jej muset příští rok vypnout, nebo jej budou moci i nadále používat? Všechny bezšňůrové telefony uvedené řádně na trh před 1. lednem 2003 mají na sobě schvalovací značku ČTÚ a je u nich k dispozici kopie rozhodnutí o schválení vydaného Českým telekomunikačním úřadem. V tomto rozhodnutí je pásmo (CT0, CT1, CT1+, CT2 nebo DECT) vždy uvedeno. Budou-li přesto uživatelé mít jakékoli pochybnosti, mohou se obrátit s dotazem na Český telekomunikační úřad. Na jeho internetové stránce www.ctu.cz naleznou rovněž znění všeobecných oprávnění, které se na používání bezšňůrových telefonů vztahují, informace pro uživatele telekomunikačních zařízení a další potřebné informace.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 25. srpna 2005

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
kancelář předsedy Rady,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© VIII/2005

Soubory ke stažení
Top