TISKOVÁ ZPRÁVA č. 13/2005 k varovným informacím před možným zneužitím, kopírováním a zničením SIM karty mobilního telefonu

Český telekomunikační úřad (dále jen ,,ČTÚ”) v Tiskové zprávě č. 12/2005 dementoval informace, že je zdrojem, autorem nebo spoluautorem varovné informace před možným zneužitím, případně kopírováním SIM karty mobilního telefonu.

Z vyjádření ke způsobům možného zneužití, kopírování nebo zničení SIM karet způsoby uvedenými ve ,,varování” zasílaném účastníkům sítí GSM, které si ČTÚ vyžádal od operátorů mobilních sítí provozovaných v systému GSM (Eurotel Praha spol. s r. o., T-Mobile Czech Republic a. s. a Oskar Mobil a. s.) jednoznačně vyplývá, že technická zařízení a programová vybavení jejich sítí pracujících v systému GSM zneužití, kopírování nebo zničení SIM karet způsoby uvedenými ve ,,varování” třetí osobou neumožňují a že tato ,,varování” jsou zprávy typu HOAX, tj. zprávy falešné, poplašné, smyšlené, žertovné (tzv. kanadský žert) apod.

ČTÚ není znám ani jeden případ, kdy by k realizaci varování došlo, přestože se první ,,varování” o možném zneužití, kopírování nebo zničení SIM karet vyskytla již v měsíci dubnu 2003,

ČTÚ v této souvislosti odkazuje veřejnost na internetové stránky www.hoax.cz, které se problematikou šíření hoaxových zpráv zabývají a na kterých jsou zveřejněny i některé další podrobnosti, týkající se možného zneužití, kopírování nebo zničení SIM karet.

Ing. David Stádník v. r.     
předseda Rady           
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 1. července 2005

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
kancelář předsedy Rady,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© VII/2005

Soubory ke stažení
Top