Síťové plány

Síťové plány vydané na základě zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pozbyly platnosti dnem účinnosti zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), tj. dnem 1. 5. 2005.

Český telekomunikační úřad vydal podle § 62 zákona o elektronických komunikacích nové síťové plány.

28. 7. 2022
Opatření obecné povahy č. SP/4/07.2022-15, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. SP/4/07.2011-13, kterým se stanoví identifikační označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání
18. 2. 2022
Opatření obecné povahy č. SP/3/02.2022-2, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí
2. 5. 2011
Opatření obecné povahy č. SP/2/05.2011-7, kterým se vydává síťový plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí
1. 5. 2011
Opatření obecné povahy č. SP/1/05.2011-6, kterým se vydává síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů
Top