SDĚLENÍ o zveřejnění dokumentu „Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu při poskytování služby přístupu k síti internet“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval a zveřejňuje dokumentu „Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu při poskytování služby přístupu k síti internet“ Tento dokument vychází z Opatření č. 7 uloženého Úřadu v dokumentu „Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice“.

čj. ČTÚ-73 694/2013-610/III. vyř.
odbor regulace komunikačních
činností a poštovních služeb

Top