SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání kódů čj. ČTÚ‑44 159/2013‑610 držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral kódy 4-81 TS1PG, 4-98 MG1UL.

čj. ČTÚ-50 747/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

 

Top