SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 74 221/2009‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑71 079/2014‑610, čj. ČTÚ‑47 602/2019‑610, držitele oprávnění: Advanced Telecom Services, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 10000 Praha 10, IČO 276 35 007, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 906 AB4 040, 906 AB4 444, 906 AB6 666, 906 AB9 999.

čj. ČTÚ-1 157/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top