SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑72 127/2013‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑106 486/2013‑610, držitele oprávnění: Český bezdrát Mobile s.r.o., se sídlem Zámečnická 592, 74258 Příbor, IČO 021 01 904, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 770 720 000 až 770 729 999.

čj. ČTÚ-55 688/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top