SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 18 747/2001‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 315/2005‑610, čj. 38 223/2005‑610, čj. 85 407/2007‑610, čj. 118 412/2010‑610, čj. ČTÚ‑44 323/2014‑610, čj. ČTÚ‑67 820/2015‑610, čj. ČTÚ‑51 011/2020‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla

844 111 121

844 111 134

844 111 148

844 111 172

844 111 124

844 111 135

844 111 151

844 111 175

844 111 125

844 111 139

844 111 154

844 111 176

844 111 127

844 111 142

844 111 163

844 111 177

844 111 130

844 111 144

844 111 166

844 111 178

844 111 131

844 111 145

844 111 167

844 111 179

844 111 133

844 111 146

 844 111 168.

 


čj. ČTÚ-48 849/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top