SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 22 073/2002‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 330/2005‑610, čj. 83 384/2007‑610, čj. ČTÚ‑243 983/2012‑610, čj. ČTÚ‑44 659/2014‑610, čj. ČTÚ‑62 288/2017‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 841 113 344, 841 113 355, 841 113 399, 841 114 114, 841 114 115, 841 114 477, 841 115 533, 841 115 599, 841 116 116, 841 116 677, 841 117 711.

čj. ČTÚ-48 846/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top