SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 33 288/2002‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 348/2005‑610, čj. 83 371/2007‑610, čj. ČTÚ‑243 981/2012‑610, čj. ČTÚ‑44 654/2014‑610, čj. ČTÚ‑62 323/2017‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 841 121 121, 841 122 122, 841 131 131, 841 133 134, 841 140 141, 841 144 145, 841 150 150, 841 156 156, 841 166 166, 841 177 178.

čj. ČTÚ-48 843/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top