SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 5 496/2004‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 382/2005‑610, čj. 85 246/2007‑610, čj. 106 177/2009‑610, čj. ČTÚ‑44 329/2014‑610, čj. ČTÚ‑59 007/2014‑610, čj. ČTÚ‑44 519/2019‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla

841 200 300

841 444 444

841 555 666

841 801 841

841 222 222

841 444 555

841 555 841

841 900 900

841 333 444

841 444 841

841 600 700

 

841 400 500

841 500 841

841 666 666

 

841 401 841

841 555 555

841 666 777

 


čj. ČTÚ-48 841/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top