SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑48 327/2011‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑84 357/2016‑610, čj. ČTÚ‑70 420/2017‑610, čj. ČTÚ‑49 400/2019‑610, držitele oprávnění: FAYN Telecommunications s.r.o., se sídlem Popelova 150/71, Holásky, 62000 Brno, IČO 267 61 050, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 810 777 888, 810 778 877.

čj. ČTÚ-48 526/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top