SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 4 888/2011‑610 držitele oprávnění: AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO 043 08 697, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 910 940 000 až 910 949 999.

čj. ČTÚ-46 418/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top