SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 5 497/2004‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 383/2005‑610, čj. 42 513/2005‑610, čj. 61 940/2006‑610, čj. 78 553/2007‑610, čj. 15 831/2009‑610, čj. 106 179/2009‑610, čj. ČTÚ‑44 328/2014‑610, čj. ČTÚ‑59 008/2014‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 800 100 527, 800 100 546, 800 100 551, 800 100 587, 800 100 605, 800 100 658, 800 100 683, 800 100 689, 800 100 708, 800 100 829, 800 100 834, 800 100 889, 800 129 400.

čj. ČTÚ-65 953/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top