SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 32 928/2001‑610, ve znění rozhodnutí čj. 13 463/2005‑610, čj. 24 320/2005‑610, čj. 42 511/2005‑610, čj. 51 474/2006‑610, čj. 61 099/2006‑610, čj. 78 552/2007‑610, čj. 15 829/2009‑610, čj. 87 706/2009‑610, čj. ČTÚ‑89 051/2011‑610, čj. ČTÚ‑44 321/2014‑610, čj. ČTÚ‑8 528/2015‑610, čj. ČTÚ‑23 680/2015‑610, čj. ČTÚ‑102 792/2016‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla

800 100 091

800 100 295

800 100 432

800 123 125

800 100 171

800 100 318

800 100 453

800 125 556

800 100 189

800 100 328

800 100 489

800 126 060

800 100 221

800 100 339

800 100 503

800 126 875

800 100 245

800 100 356

800 120 612

800 130 031

800 100 259

800 100 415

800 122 635

800 131 112

800 100 292

800 100 422

800 123 007

800 131 132

čj. ČTÚ-65 950/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top