SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísel a držitelem oprávnění k využívání čísel 810 777 888, 810 778 877, 810 818 181 pro přístup ke službám se sdílenými náklady čj. ČTÚ‑48 327/2011‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑84 357/2016‑610, čj. ČTÚ‑70 420/2017‑610, je společnost FAYN Telecommunications s.r.o., se sídlem Popelova 150/71, Holásky, 620 00 Brno, IČO 267 61 050.

čj. ČTÚ-49 400/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top