SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísel a držitelem oprávnění k využívání 810 188 888, 810 444 888, 810 810 111, 810 810 888, 810 888 881, 844 337 711 pro přístup ke službám se sdílenými náklady čj. ČTÚ‑86 231/2013‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑70 419/2017‑610, čj. ČTÚ‑65 830/2018‑610, je společnost FAYN Telecommunications s.r.o., se sídlem Popelova 150/71, Holásky, 620 00 Brno, IČO 267 61 050.

čj. ČTÚ-49 397/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top