Informace o záměru zpřístupnění pásma 26 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) předkládá informaci o záměru zpřístupnit pásmo 26 GHz a upravit za tímto účelem část plánu využití rádiového spektra pro pásmo 24,25–27,5 GHz.

ČTÚ v textu pokládá 5 otázek a vyzývá veřejnost formou odpovědi na ně ke sdělení názorů na využití mikrovlnných pásem pro systémy 5G do 30. ledna 2020.

čj. ČTÚ-53 473/2019-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Soubory ke stažení

Přidat připomínku

Top