SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1024

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že veřejná konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, byla ukončena. V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.

Výsledky veřejné konzultace jsou uvedeny na diskusním místě zde.

ČTÚ čj. 32131/2005-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top