SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel k novému návrhu opatření obecné povahy analýzy relevantního trhu č. 3 (A/3/XX.2022-X) připomínky od 9 subjektů z řad poskytovatelů služeb elektronických komunikací (síťoví i virtuální operátoři), spolků a sdružení.

Výsledky veřejné konzultace včetně rámcového vypořádání obdržených připomínek jsou uvedeny na diskusním místě.

čj. ČTÚ-25 085/2022-611
odbor ekonomické regulace

Top