SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

Český telekomunikační úřad sděluje, že po ukončení veřejné konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „Zákon“), zveřejnil podle § 51 odst. 2 Zákona výsledek analýzy se zapracovanými připomínkami z veřejné konzultace včetně stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

ČTÚ čj. 15 750/2008-609/VII. vyř.
odbor analýz trhů

Návrh opatření obecné povahy analýza trhu č. A/X/XX.2008-Y

Stanovisko ÚOHS

Top