SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 3600–3800 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vydal dne 9. ledna 2018 podle § 21 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 3600–3800 MHz.

Úřad Zprávu uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích dne 15. ledna 2018 v částce 2/2018 Telekomunikačního věstníku.

čj. ČTÚ-1/2017-613/XLVII. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top