SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/24/05.2019-4 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/24/05.2019-4 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 15. června 2019.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil dne 23. května 2019 v částce 5/2019 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

 

čj. ČTÚ-8 933/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top