SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou a zrušení stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu č. A/1/04.2020-3, vydala Rada Úřadu rozhodnutí, kterými se stanovují společnosti AXFONE LLC, BT Limited, CETIN a.s., COPROSYS a.s., ČD - Telematika a.s., České Radiokomunikace a.s., Český bezdrát s.r.o., Dialoga Servicios Interactivos, S.A., Dial Telecom, a.s., FIXNET s.r.o., ha-vel internet s.r.o., IPEX TELCO a.s., J.S.tel s.r.o., miniTEL s.r.o., Nej.cz s.r.o., NEW TELEKOM, spol. s r.o., Nordic Telecom s.r.o., PODA a.s., sipcz.net s.r.o., Spinoco Czech Republic, a.s., Telco Pro Services, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., VM Telecom CZ, s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., xPhoNet CZ s.r.o. jako podniky s významnou tržní silou a zároveň se ruší stanovení společnosti SMART Comp. a.s. jako podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“.

 

čj. ČTÚ-44 634/2020-611
odbor ekonomické regulace

Top