SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/12.2008-14 ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 - Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/3/10.2008-12 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/3/12.2008-14, kterým se ruší stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 - Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 19. 12. 2008.

ČTÚ čj. 84 368/2008-609/VI. vyř.
odbor analýz trhů

Top