SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/03.2010-7 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (společnost COPROSYS a.s.)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/3/10.2009-13 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/3/03.2010-7, kterým se stanoví společnost COPROSYS a.s., se sídlem V Hliníkách 1167, 537 01 Chrudim IV, IČ: 45534152, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti COPROSYS a.s. dne 29. 3. 2010.

ČTÚ čj. 92 763/2009-609/VIII. vyř.
odbor analýz trhů

Top