SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/08.2007-5 ve věci změny a zrušení povinností uložených subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 6 odst. 2 a § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/9/04.2006-19 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/9/08.2007-5, kterým se mění a ruší povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na relevantním trhu č. 9 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti ČEZnet, a.s. dne 15. 8. 2007.

ČTÚ čj. 69 720/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top