SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/7/04.2010-27 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 – Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích (společnost MobilKom, a.s.)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/7/09.2009-11 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/7/04.2010-27, kterým se ukládají společnosti MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova č.p. 237, č.or. 36a, 180 60 Praha 8, IČ: 48171000, povinnosti na relevantním trhu č. 7 – Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti MobilKom, a.s. dne 14. 4. 2010.

ČTÚ čj. 93 094/2009-610/VII. vyř.
odbor regulace
komunikačních činnostía poštovních služeb

Top