SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/4/04.2009-6 ve věci zrušení povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. REM/4/10.2006-65

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 6 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/4/01.2009-1 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/4/04.2009-6, kterým se zrušuje povinnost uložená na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. REM/4/10.2006-65 společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, na relevantním trhu č. 4 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 4. 5. 2009.

ČTÚ čj. 2 157/2009-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top