SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/2/04.2010-65 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevním místě (společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/2/10.2009-12 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/2/04.2010-65, kterým se ukládají společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, povinnosti na relevantním trhu č. 2 – Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevním místě.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 23. 4. 2010.

ČTÚ čj. 93 090/2009-610/VI. vyř.
odbor regulace
komunikačních činnostía poštovních služeb

Top