SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/12/10.2006-69 ve věci uložení povinností subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 12 - Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/12/08.2006-35 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/12/10.2006-69, kterým se ukládají společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, povinnosti na relevantním trhu č. 12 – Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

ČTÚ čj. 41 562/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Rozhodnutí doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 4. 12. 2006.

Top