SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/07.2021-7 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/07.2021-7 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. srpna 2021.

čj. ČTÚ-26 012/2021-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Soubory ke stažení
PV-P/20/07.2021-7(431.54 KB)
Top