SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/06.2015-3 pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/06.2015-3 pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. července 2015.

Úřad toto opatření obecné povahy uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v částce 8/2015 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-21 152/2015-605
odbor mezinárodních vztahů a strategií

Top